Amb fermesa pel Personal Laboral

Amb les eleccions sindicals tu pots influir en la composició del Comitè Intercentres: l’espai de negociació del Personal Laboral amb el Departament d’Educació.